ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Sol·licitud Títol Certificat de Professionalitat

Tramitació del títol d'un Certificat de Professionalitat:

 

Havent finalitzat el mòdul de pràctiques professionals no laborals, i havent cursat i superat totes i cada una de les accions formatives del Certificat de Professionalitat, podeu realitzar la sol·licitud del vostre títol.

 

Per tramitar la sol·licitud del títol, hauràs d’accedir a la pàgina del SOC on s’explica com realitzar aquest tràmit ON-LINE. Tal i com indica la web, el/la sol·licitant realitzarà la tramitació de la sol·licitud ON-LINE. Com apunt indicar-te que al segon pas del tràmit i en l’apartat “Via d’obtenció de la unitat” has d’indicar via laboral, Servei d’Ocupació de Catalunya.

 

Un cop mecanitzada i impresa la sol·licitud, en suport paper amb la possible documentació complementària (certificat centre), has de presentar-la per registre preferentment del Servei Territorial que correspongui segons el punt de recollida del títol que heu elegit en la sol·licitud i que la mateixa sol·licitud us indica (a la web apareixen les adreces del servei territorial a Barcelona). També la podreu lliurar a la vostra oficina de treball.

 

A continuació et passem el link del web del SOC perquè puguis realitzar la teva sol·licitud de títol:

 

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/IniciCertificatProf.do?idiomaNavegacio=ca&secure=S

 

També us adjuntem una GUIA EXPLICATIVA per a realitzar el tràmit de sol·licitud de títol.