Serveis per a empreses

AQP de l'Escola Sant Gervasi ofereix a les empreses del sector de la farmaquímica (química fina de consum i alimentària, química farmacèutica i cosmètica, producció farmacèutica i cosmètica, microbiologia, biotecnologia i nutricèutica), diferents tipus de serveis orientats a la formació i la qualificació professional dels seus treballadors.

1- Informació i assessorament a recursos humans i treballadors

A través del Servei per a empreses s'ofereix informació i assessorament de la implantació del sistema de les qualificacions professionals tant als departaments de recursos humans, com d'àrees productives i als propis treballadors.

Aquest servei té com a objectiu clau conèixer com les empreses poden aplicar un sistema basat en les competències professionals tècniques i l'aplicació als plans de formació i qualificació dels seus treballadors.

2- Itineraris professionals personalitzats

L'Escola Sant Gervasi presta el seu servei tant a l'empresa com al treballador i els ajuda, partint d'una diagnosi del perfil inicial i les competències a incorporar en el nou perfil, a planificar les accions necessàries. Tot això a partir de:

  • Activar, en primer lloc, un procés d'informació i assessorament personalitzat.
  • Posar en valor les competències que ja es tenen però que no estan reconegudes.
  • Accions formatives breus per a les competències que es tenen de manera parcial.
  • Plans formatius per assolir les competències que no es tenen.
  • Tot això amb la major eficàcia per obtenir el nou perfil professional en el menor temps possible.
3- Definició del mapa de les competències tècniques dels llocs de treball

El centre, conjuntament amb l'empresa, realitza un inventari dels llocs de treball i els resultats esperables. Amb aquesta diagnosi es fa un inventari de les competències necessàries per a cada lloc de treball analitzat, el dèficits que tenen els treballadors assignats i finalment un pla de treball per a reduir aquestes carències.

4- Ajuda en la planificació i execució del pla formatiu de l'empresa

Amb l'aplicació dels serveis descrits anteriorment, el centre pot col·laborar amb l'empresa i els representants dels treballadors, per a dissenyar el pla de formació anual, en especial en totes aquelles accions i activitats formatives tècniques associades als perfils professionals de la farmaquímica.

5- Ajuda en les bonificacions i als permisos individuals de formació

L'Àrea de Qualificació Professional de l'Escola Sant Gervasi ofereix la possibilitat de realitzar les comunicacions i gestions sobre la bonificació de la formació (Fundació Estatal, abans Fundació Tripartita).

 

Persona de contacte:

Marta Rodríguez

Àrea d'Empreses de l'Escola Sant Gervasi Cooperativa

Telèfon de contacte: 679 916 787

areaempresa@santgervasi.org

 

 
 

Referent de formació per a empreses farmaquímiques

L'Escola Sant Gervasi és el centre de referència per la formació i qualificació dels professionals del sector de la farmaquímica.MÉS INFORMACIÓ