Curs de formació de formadors

Formació i educació Cursos de formació subvencionada
40 h.
Teleformació
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Formació i educació
Objectiu general

Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per a la planificació i desenvolupament de manera sistemàtica i rigorosa d’accions de formació per a l’ adquisició de competències professionals dels destinataris.

Objectiu específic
  • Impartir i tutoritzar accions formatives per a l'ocupació utilitzant tècniques, estratègies i recursos didàctics.
  • Establir condicions que afavoreixin el desenvolupament del procés d'aprenentatge per a la impartició d'accions formatives.
  • Impartir continguts formatius del programa, utilitzant tècniques, estratègies didàctiques, recursos i materials didàctics concordes al tipus d'acció formativa amb la finalitat de facilitar l'adquisició de les competències professionals.
  • Proposar, dinamitzar i supervisar les activitats d'aprenentatge utilitzant metodologies actives per fomentar el desenvolupament de competències professionals i socials.
Continguts

1. Programació del procés d'ensenyament-aprenentatge.
2. La interacció didàctica.
3. Estratègies de l'aprenentatge autònom.
4. Disseny de proves d'avaluació.

Sol·licita informació
Comparteix a: