Curs de mindfulness

Habilitats interpersonals Cursos de formació subvencionada
30 h.
Presencial
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Gestió de la informació i la comunicació
Objectiu general

Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i professional.

Objectiu específic

Establir un pla d'acció per a la millora personal i professional en els aspectes d’autoconsciència, control emocional, gestió dels canvis i benestar general.

Continguts

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Principis bàsics del mindfulness i l’atenció plena

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Identificació dels fonaments del mindfulness i l'atenció plena
        ◦ Definició dels conceptes de mindfulness i atenció plena
        ◦ Aplicació de tècniques de respiració i relaxació
        ◦ Adquisició de consciència corporal
        ◦ Gestió de l'estrès
        ◦ Iniciació a la pràctica de la meditació.
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Implicació amb els conceptes bàsics mindfulness i la gestió de l'estrès.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Ampliació dels nivells de consciència

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Descripció de la consciència i l'autoconeixement
        ◦ Diferenciació dels mecanismes de reacció emocional
        ◦ Comprensió del terme acceptació
        ◦ Reducció del judici
        ◦ Ampliació de la compassió
        ◦ Eliminació d'expectatives
        ◦ Connexió amb la gratitud.
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Interès per la millora del grau d'autoconsciència i resposta emocional.

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: Incorporació del mindfulness al dia a dia

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Utilització del mindfulness a l'àmbit personal i professional
        ◦ Execució dels diferents tipus de meditació
        ◦ Gestió del temps
        ◦ Aplicació del fluir amb l'acció o flow
        ◦ Comunicació conscient i assertiva en les relacions personals i laborals.
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Predisposició a la utilització de les diferents tècniques i principis del dia a dia

Sol·licita informació
Comparteix a: