Curs de neteja, desinfecció i esterilització en la indústria farmacèutica

Química Cursos de formació subvencionada
30 h.
Teleformació
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Farmaquímica
Objectiu general

Identificar la importància de la neteja, l'esterilització i asèpsia dins de la indústria farmacèutica, els mitjans i les tècniques de desinfecció i esterilització, i conèixer el concepte i tipologia de sala blanca i zona estèril.

Objectiu específic
  • Establir les bases i els conceptes necessaris per entendre la neteja a la indústria farmacèutica.
  • Identificar les operacions d'ordre i neteja dels equips i les instal·lacions pròpies de la indústria farmacèutica.
  • Identificar operacions d'esterilització i desinfecció dels equips i les instal·lacions pròpies de la indústria
    farmacèutica.
  • Definir els termes adequats sobre la neteja de sales blanques, com a servei de neteja especialitzat.
Continguts

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Definicions generals i normativa aplicable. El concepte de les 5S

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Definició dels conceptes més importants en la neteja aplicada a la indústria farmacèutica i                  comprensió de la seva importància
        ◦ Contaminació creuada i comprendre com evitar que es produeixi
        ◦ Distingir la desinfecció i l'esterilització i diferenciar quan cal aplicar una o l'altra
        ◦ Filosofia 5S en el desenvolupament de les activitats a la indústria farmacèutica
    • Descripció de la normativa associada a la neteja a la indústria farmacèutica
        ◦ Normes de Correcta Fabricació (NCF) a la neteja de les instal·lacions i equips de la indústria              farmacèutica
        ◦ Diferències en l'aplicació de la normativa en funció del producte a fabricar i les seves                            característiques.
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Esperit crític
     • Cooperació per al treball de neteja i ordre en equip.
     • Responsabilitat respecte dels materials que s'estan fent servir.
     • Col·laboració en els processos de neteja.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Operacions d'ordre i neteja

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Descripció de les diferents operacions d'ordre i neteja a la indústria farmacèutica
        ◦ Factors implicats en la neteja i com s'hi relacionen
        ◦ Mètodes de neteja usant els equips adequats a cadascuna
    • Identificació dels sistemes de registre de les operacions de neteja
        ◦ Registres de les operacions de neteja
        ◦ Registres segons les dades corresponents als equips i la metodologia emprada a la neteja.
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Cooperació en l'ordre i la neteja.
     • Responsabilitat.
     • Col·laboració en els processos de neteja.

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: Principals mètodes i operacions d'esterilització i desinfecció

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Identificar els diferents processos de desinfecció d'instal·lacions, màquines, equips i accessoris
        ◦ Procediments de desinfecció
        ◦ Agents usats per als processos de desinfecció
        ◦ Principals instruments de control de la desinfecció
    • Anàlisi dels diferents processos d'esterilització d'instal·lacions, màquines, equips i accessoris
        ◦ Procediments d'esterilització diferents
        ◦ Agents utilitzats per als processos d'esterilització
        ◦ Principals instruments de control de l'esterilització
     • Descripció dels sistemes de registre de les operacions d'esterilització
        ◦ Obtenir els registres i etiquetes per als tractaments tèrmics
        ◦ L'equip o la instal·lació segons el seu estat
        ◦ Registre de totes les dades corresponents als equips i la metodologia emprada.
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Cooperació al moment de l'execució.
     • Responsabilitat.
     • Col·laboració en els processos de desinfecció i esterilització.

MÒDUL DE FORMACIÓ 4: Instal·lacions asèptiques. Sales blanques

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Classificació de les sales blanques, els productes de neteja, desinfecció i esterilització, els                  estris i maquinària, les tècniques de neteja, el procediment a seguir, sense oblidar els riscos                laborals a què es pot estar exposat per poder evitar els accidents  
        ◦ Sales blanques i de la seva neteja per evitar la contaminació dels productes que s'hi fabriquen
        ◦ Diferents contaminants sota control a sales blanques i els mètodes per controlar-los
        ◦ Tècniques de neteja adequades a les sales blanques en funció del tipus de neteja, desinfecció            o esterilització que es vulgui realitzar.
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Rigor i precisió sobre el treball que es farà.
     • Esperit crític.
     • Responsabilitat.
     • Col·laboració en el manteniment dels espais estèrils.

Sol·licita informació
Comparteix a: