Curs de tècniques per parlar en públic

Habilitats interpersonals Cursos de formació subvencionada
20 h.
Teleformació
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Habilitats personals i socials
Objectiu específic
  • Formular tècniques per parlar en públic basant-se en el nostre autoconeixement i les habilitats de comunicació.
  • Identificar les característiques i les expectatives del públic per adaptar el missatge i elaborar una intervenció amb èxit.
Continguts

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Preparació per parlar en públic

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Definició de la nostra capacitat de comunicació
        ◦ Domini de la por escènica
        ◦ Aplicació de les habilitats dun orador
        ◦ Identificació de les pautes que ajuden a relaxar-se abans d'un discurs
        ◦ Adequació de la imatge que volem transmetre amb la imatge que perceben els altres
        ◦ Utilització de tècniques de respiració
    • Enumeració de les característiques de la comunicació
        ◦ Aplicació de la comunicació no verbal (gestos, parallenguatge i proxèmia)
        ◦ Maneig d'una comunicació oral clara i entenedora per al públic
        ◦ Dominació de la veu per crear interès i facilitar la comunicació
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Autocontrol i gestió de les emocions.
     • Augment de la seguretat i la confiança en un mateix.
     • Adquisició d'habilitats de comunicació.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Estructura i elaboració del discurs

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
     •
Planificació de l'estructuració i l'elaboració d'un discurs
        ◦ Adequació de la comunicació al context en què es realitza la intervenció
        ◦ Organització i preparació d'idees
        ◦ Utilització de tècniques de presentació.El mode rellotge
    • Anàlisi dels aspectes clau d'una intervenció amb èxit davant dels mitjans
        ◦ dentificació de conductes específiques que es manifesten en situacions d'interacció social
        ◦ Formulació de preguntes que enforteixin el debat
        ◦ Facilitació de comportaments de compromís i col·laboració
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Desenvolupament de soft skills com ara la capacitat d'anàlisi i síntesi, la disciplina i la creativitat.
     • Preocupació per la imatge i el desenvolupament de competències que afavoreixin la intervenció
       pública.

Sol·licita informació
Tècniques per parlar en públic - (C0197)
Programa: Transversal 2023
Del 10/06/2024 al 10/07/2024
TELEFORMACIÓ
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Campus Virtual AQP Escola Sant Gervasi
Preinscripció
Comparteix a: