Curs d'eines per a la gestió de les emocions

Habilitats interpersonals Cursos de formació subvencionada
30 h.
Presencial
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Habilitats personals i socials
Objectiu general

Definir eines de gestió emocional i organització per millorar la qualitat de vida

Objectiu específic
  • Definir conceptes claus en relació amb la intel·ligència emocional, els seus objectius i impacte a la vida quotidiana
  • Descriure conceptes clau per aconseguir objectius en l'organització i la direcció de la vida pròpia
  • Enumerar eines de gestió emocional i organització per a la presa de decisions i assolir els objectius de la vida en diversos àmbits
Continguts

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Intel·ligència emocional

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Definició de conceptes clau
        ◦ La intel·ligència emocional segons D. Goleman
        ◦ Descripció d'emocions bàsiques
    • Observació de l'impacte de les emocions
        ◦ Objectius de l'anàlisi emociona
        ◦ Autoconeixement emocional i la consciència d'un mateix
        ◦ La importància de l'autoestima
    • Aplicació de la intel·ligència emocional en diferents àmbits
        ◦ Laboral
        ◦ Familiar
        ◦ Relacional-emocional
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Assimilació de conceptes clau sobre intel·ligència emocional i la seva aplicabilitat a la vida pública i
       privada.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Presa de decisions

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
     •
Identificació de les creences, valors i hàbits
        ◦ Exploració de creences: limitants i potenciadores
        ◦ Definició de la zona de confort
        ◦ Pensament sistèmic
        ◦ Percepcions distorsionades de la realitat
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Consciència i autoreflexió sobre les creences, valors i hàbits per a la presa de decisions.

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: Planificació i estratègies personals

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
     • Definició destratègies i eines
        ◦ Roda de la vida
        ◦ Mapes mentals
        ◦ Definició i organització de metes i objectius
        ◦ Tècniques de gestió de planificació d'activitats per a l'abast de fites
        ◦ Tècniques de gestió del tempsRoda de la vida
     • Anàlisi de casos pràctics
        ◦ Aplicabilitat a la vida personal
        ◦ Aplicabilitat a la vida laboral
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Compromís amb les eines pràctiques de gestió emocional

Eines per a la Gestió de les Emocions
Sol·licita informació
Eines per a la gestió de les emocions - (C0200)
Programa: Transversal 2023
Del 13/05/2024 al 17/06/2024
dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Campus Virtual AQP Escola Sant Gervasi
Preinscripció
Comparteix a: