Logística integral

Cursos de formació subvencionada
30 h.
Presencial
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Logística comercial y gestión del transporte
Objectiu general
 • Adquirir un coneixement bàsic de les estructures que completen el procés logístic.
 • Anunciar les diferències entre mitjans de transports.
Objectiu específic
 • Sensibilitzar els principals en els conceptes de la logística integral i la cadena de subministrament.
 • Aprendre a fixar i determinar els objectius i costos logístics.
 • Conèixer diferents models per a la planificació de les operacions logístiques i de la cadena de subministrament.
 • Presentar una metodologia per a l'anàlisi i millora dels processos logístics de les empreses.
 • Analitzar els principis generals de la gestió logística, així com les diferents àrees que engloba la gestió logística d'una organització.
 • Analitzar les principals funcions i responsabilitats associades a la gestió dels aprovisionaments en una empresa.
 • Dissenyar un procediment documentat per seleccionar, avaluar i homologar a proveïdors d'una empresa.
 • Gestionar correctament un magatzem industrial, optimitzant els estocs.
 • Establir un procés de planificació i control productiu en una indústria.
 • Establir procediments documentats dels diferents processos que conformen la gestió productiva, per tal d'aconseguir la màxima qualitat del producte fabricat.
 • Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera adequada.
 • Gestionar procediments de qualitat aplicables a processos productius dins de l'empresa.
Continguts

1. Gestió d'aprovisionament
1.1. Característiques de la mercaderia.
1.2. Unitats de càrrega.
1.3. Recepció de mercaderies.
1.4. Estoc de seguretat i punt de comanda
1.5. Costos d'aprovisionament

2. Gestió d'emmagatzematge
2.1. Organització i Disseny de Magatzems
2.2. Tipus de magatzem
2.3. Equips de manutenció
2.4. Aplicacions informàtiques per la gestió de magatzems
2.5. ABC de mercaderies I ubicació.
2.6. Valoració de les existències.
2.7. Inventaris i la seva rotació
2.8. Costos d'emmagatzematge

3. Gestió de distribució
3.1. Picking i preparació de comandes
3.2. Expedició de mercaderies. Ràtio pes/volum
3.3. Transport de llarga distància i transport d’última milla
3.4. Costos de distribució

 

Sol·licita informació
Comparteix a: