Formació contínua

Des de l'Àrea de Qualificació Professional de l'Escola Sant Gervasi t'oferim una àmplia oferta de formació contínua, una eina fonamental per actualitzar coneixements, créixer laboralment i adquirir una formació específica sobre una matèria concreta en un breu període de temps.

QUIM0109_MF0050_Instal·lacions, serveis i equips de fabricació de productes farmacèutics i afins - (C0202)
Del 29/04/2024 al 11/07/2024
de dilluns a dijous de 16:00 a 20:00
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Carrer Sabadell, 41 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Preinscripció
Resolució de conflictes - (C0199)
Programa: Transversal 2023
Del 03/06/2024 al 08/07/2024
TELEFORMACIÓ
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Campus Virtual AQP Escola Sant Gervasi
Preinscripció
Eines per a la gestió de les emocions - (C0200)
Programa: Transversal 2023
Del 23/04/2024 al 23/05/2024
dimarts i dijous de 18:00 a 21:00
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Campus Virtual AQP Escola Sant Gervasi
Preinscripció
Tècniques per parlar en públic - (C0197)
Programa: Transversal 2023
Del 10/06/2024 al 10/07/2024
TELEFORMACIÓ
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Campus Virtual AQP Escola Sant Gervasi
Preinscripció
QUIM0109_UF0718_Control d'equips en la fabricació de lots farmacèutics i afins - (C0201)
Del 07/03/2024 al 25/04/2024
dilluns a dijous de 16:00 a 20:00
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Carrer Sabadell, 41 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Preinscripció
Eines per a l'organització del temps - (C0198)
Programa: Transversal 2023
Del 02/05/2024 al 27/05/2024
TELEFORMACIÓ
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Campus Virtual AQP Escola Sant Gervasi
Preinscripció
Neurolideratge - (C0196)
Programa: Transversal 2023
Del 04/06/2024 al 04/07/2024
TELEFORMACIÓ
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Campus Virtual AQP Escola Sant Gervasi
Preinscripció
Programació Neurolingüísitica. Nivell II - (C0195)
Programa: Transversal 2023
Del 16/05/2024 al 18/06/2024
TELEFORMACIÓ
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Campus Virtual AQP Escola Sant Gervasi
Preinscripció
Programació neurolingüística - (C0194)
Programa: Transversal 2023
Del 09/04/2024 al 09/05/2024
TELEFORMACIÓ
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Campus Virtual AQP Escola Sant Gervasi
Preinscripció
Mindfulness - (C0192)
Programa: Transversal 2023
Del 12/03/2024 al 18/04/2024
dimarts i dijous de 18:00 a 21:00
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Carrer Sabadell, 41 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Preinscripció
Atmosferes explosives - (C0193)
Programa: Sectorial 2023
Del 03/04/2024 al 08/05/2024
dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Carrer Sabadell, 41 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Preinscripció
Operacions i equips bàsics a la indústria farmacèutica - (C0191)
Programa: Sectorial 2023
Del 27/05/2024 al 24/07/2024
TELEFORMACIÓ
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Campus Virtual AQP Escola Sant Gervasi
Preinscripció