Formació

L’Escola Sant Gervasi AQP, centre de referència en la Formació Professional Dual

Ets una empresa del sector químic o farmaquímic i busques estudiants en pràctiques? A A l’Àrea de Qualificació Professional (AQP) i FP (Formació Professional) de l’Escola Sant Gervasi som un centre de referència en Formació Dual i podem ajudar-te!

  • formacio-dual
    formacio dual
Comparteix a:

Implantada a països com Suïssa, Alemanya o Àustria, la Formació Dual és una modalitat de Formació Professional que combina la formació dels alumnes a l'aula amb pràctiques a l'empresa. La Formació Professional Dual ofereix molts beneficis, tant per a l’empresa, que busca estudiants en pràctiques, com pels alumnes, que necessiten formar-se i posar en pràctica els coneixements rebuts a l’aula. Entre altres avantatges, permet adequar la Formació Professional als requisits reals de l’empresa i modernitza la figura de l’aprenent, alhora que facilita la selecció i captació de talent i incrementa la competitivitat de l’empresa. 

A més, la FP Dual ofereix, també, importants bonificacions per a les empreses, d’entre el 75 i el 100% en les quotes a la Seguretat Social, i forma part del pla de Responsabilitat Social Corporativa de l’empresa.  

Com funciona la Formació Dual?

S'elabora un conveni de col·laboració entre l’Escola i l’empresa, que valida el Departament d’Educació, i s’acorda el període d’estada i les activitats que realitzarà l’alumne a l’empresa, acompanyat per un tutor. 

"Actualment, l’Àrea de Qualificació Professional (AQP) i FP (Formació Professional) de l’Escola Sant Gervasi ofereix formació Dual per als Cicles Formatiu de Grau Superior de Química “CFGS Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins” i pel “CFGS Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitats”.

Al final del 1er curs, quan l’alumne ja s’ha format al centre, aquest realitza de 80 a 100 hores de pràctiques a l'empresa, no remunerades (opcional). A partir de juny-juliol, l’alumne inicia l'estada d'aprenent a l'empresa en dual fins les 1.000 hores, amb beca (remuneració mínima del 60% del SMI la primera meitat de l’estada i del 70%, la segona meitat), o contracte d'aprenentatge, remuneració mínima de l'SMI. En acabar el 2n curs, l’alumne obté la seva titulació. 

Actualment, l’Àrea de Qualificació Professional (AQP) i FP (Formació Professional) de l’Escola Sant Gervasi ofereix formació Dual per als Cicles Formatiu de Grau Superior de Química “CFGS Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins” i pel “CFGS Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitats”.

Si ets una empresa i necessites cobrir les teves necessitats productives amb estudiants en pràctiques, pots contactar a través del telèfon 679 916 787 o bé el correu areaempresa@santgervasi.org.