Curs de qualitat i millora contínua respecte als riscos mediambientals a la indústria química i farmacèutica

Química Cursos de formació subvencionada
20 h.
Teleformació
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Seguridad y Prevención
Objectiu general

Aplicar els conceptes de qualitat mediambiental a la fabricació de productes químics i medicaments per tal de minimitzar els riscos mediambientals.

Objectiu específic
  • Definir la importància de la qualitat per prevenir els riscos mediambientals
  • Identificar els sistemes de qualitat aplicables al control mediambiental a la indústria química i farmacèutica
Continguts

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: La qualitat principal eina de control dels riscos mediambientals

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Definició del concepte de qualitat i relació amb la prevenció dels riscos mediambientals                      existents a la indústria química i farmacèutica
        ◦ Normativa associada
        ◦ Normes de Correcta Fabricació (NCF) en la neteja de les instal·lacions i equips de la indústria
          química i farmacèutica
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Implicació en la prevenció dels riscos mediambientals de la indústria química
     • Compromís amb l'aplicació de les normes a la neteja d'instal·lacions i equips

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Sistemes de qualitat aplicables com a sistema de control mediambiental

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Identificació dels diferents sistemes de control mediambiental a la indústria química i                          farmacèutica
        ◦ Normes ISO associada al control mediambiental
        ◦ Normativa ISO vigent a la feina diària dins de la indústria química i farmacèutica
    • Gestió del compliment de la normativa mediambiental
        ◦ Anàlisi del compliment de les normes i mesures de protecció mediambiental
        ◦ Programació d'accions formatives per millorar el compliment de les mesures de protecció
          mediambiental
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Compromís amb l'aplicació dels sistemes de control mediambiental per assegurar-ne la funció
       correcta

Sol·licita informació
Comparteix a: